Loading Događaji

Glasanje 23. travnja 2021.

Informacija o sažetku Nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija
za
Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
protiv
Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini
za
A) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine B) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine C) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine D) Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
protiv
Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2019. godine
suzdržani
Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2020.
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu
za
Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju prigovora protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice koji je podnijela zastupnica Dalija Orešković
protiv zaključka Odbora
Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju zahtjeva zastupnika Domagoja Hajdukovića za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora
protiv zaključka Odbora
Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana u radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe
isključili se iz glasanja