Loading Događaji

Glasanje 21.travnja 2023.

DOPUNA DNEVNOG REDA
za
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U VELJAČI I OŽUJKU 2023.
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA
za
PRIGOVOR PROTIV STEGOVNE MJERE UDALJENJA SA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU SPOROVA
za
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021.
za
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022.
za
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020.
suzdržani
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021.
suzdržani
PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
za
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI
protiv
PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 77. STAVKA 1. ZAKONA O RADU („NARODNE NOVINE, BR. 93/14, 127/17, 98/19 I 151/22)
protiv
PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI
za