Loading Događaji

Glasanje 20. listopada 2023.

DOPUNA DNEVNOG REDA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR
nismo se uključili
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM
za
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA
za
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU
nismo se uključili
IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA DO 30. LIPNJA 2023. ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE
nismo se uključili
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2022. GODINU
nismo se uključili
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2022. GODINU
nismo se uključili
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DOSTUPNOST OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA I PREDŠKOLSKE DJECE U JAVNOM ZDRAVSTVU
nismo se uključili