Loading Događaji

Glasanje 19. veljače 2021.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poticanju ulaganja
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja
za
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji
za
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o željeznici
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija
za
Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu
suzdržano
a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport
za
b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za sport
protiv
Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2019. godini
suzdržano
Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti
suzdržano
Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU za 2021. godinu
za
Informacija o dovršetku pregovora o sporazumima koji uređuju buduće odnose i suradnju između EU i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske
suzdržano
Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage zaključka Hrvatskog sabora od 20. rujna 2019. koji je donesen uz Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma
za
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
za
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2019.
za
Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2019. godinu
za
Izvješće o izvršenju plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. u razdoblju od 2016. do 2018. godine
isključili se iz glasanja
Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2019. godinu
isključili se iz glasanja
Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva
isključili se iz glasanja
Izbor, imenovanja i razrješenja
za