Loading Događaji

Glasanje 19. ožujka 2021.

Mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi poslovnika Hrvatskog sabora
protiv
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciju ugljikovodika
protiv
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
suzdržano
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Svjetske meteorološke organizacije o pravnom statusu i djelovanju Ureda za projekte Svjetske meteorološke organizacije u RH
za
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Kraljevine Španjolske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
suzdržano
Prijedlog zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sigurnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
za
Prijedlog zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu
za
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
za
Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019. godinu
za
Prijedlog nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine
protiv
Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i ugovorom između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
protiv
Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i ugovorom između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
protiv
Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine
suzdržano
Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine
suzdržano
Izvješće o radu Odbora za europske poslove za 2019. godinu
suzdržano