Loading Događaji

Glasanje 18. lipnja 2021.

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva
za
Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2021. godinu
protiv
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
protiv
Prijedlog zakona o gospodarenju otpadom
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima
suzdržani
Prijedlog zakona o tržištu električne energije
protiv
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088
za
Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2019. godinu, s financijskim pokazateljima
za