Loading Događaji

Glasanje 17. veljače 2023.

DOPUNA DNEVNOG REDA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
za
IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2021. GODINI
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN
protiv
PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2026. GODINE
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI
za
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
za