Loading Događaji

Glasanje 16. studenog 2023.

PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA IVANU ANUŠIĆU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTRA OBRANE
protiv
IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U RAZDOBLJU OD TRAVNJA DO LISTOPADA 2023.
protiv
PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MARIJI VUČKOVIĆ, MINISTRICI POLJOPRIVREDE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
za
PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA
protiv
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HRVATSKOME SABORU IZVJEŠĆE O STANJU ILEGALNIH MIGRACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U ŠENGENSKI PROSTOR DO ZADNJEG DANA U MJESECU KOJI PRETHODI MJESECU DONOŠENJA OVOG ZAKLJUČKA
suzdržani
IZVJEŠĆE O STANJU ILEGALNIH MIGRACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U SCHENGENSKI PROSTOR
suzdržani
IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2022. GODINU
suzdržani
IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2022. GODINU, REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE
za
OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU
nismo se uključili