Loading Događaji

Glasanje 16. prosinca 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
protiv
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA
suzdržani
PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
nismo se uključili
PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE
nismo se uključili
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
suzdržani
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“
nismo se uključili
Zaključak o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji Europske unije za vojnu pomoć za potporu Ukrajini
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA
za
PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU
suzdržani
PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE
protiv
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP)
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prijedlog Katarine Peović
za
PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI
suzdržani
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO 2032. GODINE
suzdržani
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. GODINU
nismo se uključili
IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE
nismo se uključili
GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU
nismo se uključili
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU
nismo se uključili
GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU
nismo se uključili
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRIJEŠENJA
za