Loading Događaji

Glasanje 16. listopada 2020.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 28
za
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 29
suzdržano
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o doprinosu između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske vezano uz Paneuropski jamstveni fond kao odgovor na COVID-19, drugo čitanje, P.Z. br. 30
suzdržano
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o jamstvu na prvi poziv između prvotnih jamaca i jamaca pristupnika koji pristupaju s vremena na vrijeme i Europske investicijske banke, drugo čitanje, P.Z. br. 31
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 32
protiv
Prijedlog Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z.E. br. 33
suzdržano
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi, prvo čitanje, P.Z.E. br. 25
za
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, prvo čitanje, P.Z.E. br. 36
za
Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019. Podnositelj: glavni državni revizor
za
Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu. Podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
za
Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2019. godinu. Podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
za
Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2019. godinu. Podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
za
Izvješće o radu probacijske službe za 2019.
za
Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2019.
suzdržano
Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2019.
suzdržano
Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2019. Podnositeljica: Hrvatska narodna banka
suzdržano
Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2019. godinu. Podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
suzdržano
Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019. godinu. Podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
protiv
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019. godinu (HAKOM). Podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
suzdržano
Poslovnik o radu Odbora za europske poslove – potvrđivanje. Podnositelj: Odbor za europske poslove
za
Izmjena statuta Hrvatske izvještajne novinske agencije – davanje suglasnosti. Podnositeljica: ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije
za
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna. Podnositelj: Državni ured za reviziju
za
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (HANFA). Podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
za