Loading Događaji

Glasanje 15. listopada 2021.

Prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske
za
Konačni prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju
za
Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih
za
Prijedlog zakona o zaštiti potrošača
protiv
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga Savezne Republike Njemačke na državnom području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)
za
Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora
za
Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom Sars-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021.
protiv
Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2020. godine
protiv
a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
za
b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
protiv
Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i agencije za elektroničke medije za 2019. godinu
protiv
Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2020. godinu
nismo se uključili
Izvješće o radu o povjerenstva za fiskalnu politiku za 2020. godinu
nismo se uključili
Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2020. godinu
nismo se uključili
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu
nismo se uključili
Izbor, imenovanja i razrješenja
nismo se uključili