Loading Događaji

Glasanje 12. studenog 2021.

Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
protiv
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine
protiv
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru financija u Vladi Republike Hrvatske Zdravku Mariću
za
Prijedlog zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravu na pristup informacijama
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
suzdržani
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
protiv
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova
suzdržani
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu
suzdržani
Prijedlog zakona o izmjeni zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
suzdržani
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Središnjem registru osiguranika
za
Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika povjerenstva za fiskalnu politiku
protiv
Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu i izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2020. godinu
nismo se uključili
Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2020. godinu
nismo se uključili