Loading Događaji

Glasanje 09. ožujka 2022.

Prijedlog za iskazivanje povjerenja Ivanu Paladini za obavljanje dužnosti ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
protiv
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o stanju u Ukrajini
za
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije)
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o trgovačkim društvima
za
Konačni prijedlog zakona o dopuni zakona o sustavu civilne zaštite, predlagatelj: zastupnik Marijan Pavliček
nismo se uključili
Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine
protiv
Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2020. godini
za
Prijedlog odluke o proglašenju 14. svibnja “Hrvatskim danom šećerne bolesti”
za