Loading Događaji

Glasanje 08. travnja 2022.

Konačni prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
protiv
Konačni prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
za
Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o socijalnoj skrbi
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o biljnom zdravstvu
za
Prijedlog zakona o izmjenama zakona o provedbi uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje direktiva 2001/18/EZ
suzdržani
Prijedlog odluka povodom izvješća o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative “Odlučujmo zajedno!” i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative “Dosta je Stožerokracije”
nismo se uključili
Izvješće o radu Probacijske službe za 2020.
za
Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2020.
za
Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2020. godini
protiv
Izvješće o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.
za
Izbor, imenovanja i razrješenja
za