Loading Događaji

Glasanje 08. srpnja 2022.

Prijedlog za pokretanje povjerenja izv. prof. dr. sc. Viliju Berošu, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske
za
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece
suzdržani
Konačni prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
suzdržani
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
za
Prijedlog Zakona o zdravlju životinja
protiv
Konačni prijedlog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
protiv
Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje te Uredbe (EZ) br. 1830/2003 EP i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje direktiva 2001/18/EZ
za
Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu
suzdržani