Loading Događaji

Glasanje 07. listopad 2022.

DOPUNA DNEVNOG REDA
prigovor
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA
nismo se uključili
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA
nismo se uključili
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI
za
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU
za
PRIJEDLOG ZAKONA O IZJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA
za
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP)
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI
suzdržani
PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI
suzdržani
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA
nismo se uključili
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
za
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
za
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“
za
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
za
MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA
protiv
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRIJEŠENJA
za