Loading Događaji

Glasanje 05. veljače 2021.

Dopuna dnevnog reda
za
Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva
za
Prijedlog odluke o proglašenju Isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
suzdržano
Prijedlog Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine
protiv
Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2020. godini
protiv
Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj za razdoblje 11. ožujka 2020. do 15. siječnja 2021.
protiv
Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2019. godini
protiv
Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju kazne zatvora
za
Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke
za
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
suzdržan
Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013
za
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori
za
Konačni prijedlog Zakona o proglašavanju parka prirode “Dinara”
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
protiv
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti
suzdržano
Prijedlog zakona o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
za
Prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
suzdržano
Prijedlog Zakona o elektroničkim medijima
suzdržano
Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2019.
suzdržano
Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost; visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2019. – srpanj 2020.
suzdržano
Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2019. godinu
isključili se iz glasovanja
Izbor, imenovanja i razrješenja
za