Loading Događaji

Glasanje 05. ožujka 2021.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
suzdržani
Prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja
suzdržani
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu
suzdržani
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja
suzdržani
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
za
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i prijedlog izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu
protiv
Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
za
Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2019. godinu
protiv
Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2018. godini i Izvješće o učincima provedbe Zakona o otocima u 2019. godini
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona
za
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obrtu
za