Loading Događaji

Glasanje 04. prosinca 2020.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dobit
protiv
Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
suzdržano
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
suzdržano
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
za
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi
za
Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 EU o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
za
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta
suzdržano
Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2019. godinu
protiv
Godišnje izvješće o poslovanju financijske agencije za 2019. godinu
isključili se iz glasovanja
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportskih udruga
isključili se iz glasovanja
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017.
isključili se iz glasovanja
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica za 2018.
isključili se iz glasovanja
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj
isključili se iz glasovanja
Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva
za