Loading Događaji

Glasanje 02. lipnja 2021.

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva
za
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja izv. prof. dr. sc. Viliju Berošu, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske
za
Prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
za
Konačni prijedlog Zakona o naknadama u području intelektualnog vlasništva
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
za
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike
suzdržani
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o nezakonitoj trgovini morskim putem, kojim se primjenjuje članak 17. Konvencije UN-a protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima
za
Prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost
za
Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost
protiv
Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
protiv
Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
protiv
Prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.
suzdržani
Prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.
suzdržani
Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije
suzdržani
Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu – prima se na znanje
protiv
Izvješće pučke pravobraniteljice za 2019. godinu – prima se na znanje
protiv
Izvješće pučke pravobraniteljice za 2020. godinu – prima se na znanje
protiv
Izvješće o pravu na zdrav život i klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj (2013.-2020.) u kontekstu globalnog pokreta za klimu i pandemije COVID 19
za
Izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2020. godinu
za
Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
isključili se iz glasanja
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti spremnosti Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz programa održivog razvoja do 2030.
isključili se iz glasanja
Izvješće o radu državnog ureda za reviziju za 2020.
za