Loading Događaji

Glasanje 01. listopada 2021.

Dopuna dnevnog reda
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima
za
Konačni prijedlog Zakona o tržištu električne energije
suzdržani
Konačni prijedlog Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
za
Konačni prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
protiv
Konačni prijedlog Zakona o elektroničkim medijima
protiv
Konačni prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
suzdržani
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju statuta azijske infrastrukturne investicijske banke
za
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50.(a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu
za
Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu
za
Prijedlog zakona o naseljima
za
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane
za
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Singapura, s druge strane
za
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj
za
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
nismo se uključili
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
nismo se uključili
Prijedlog zakona o referendumu
suzdržani
Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. godine i dodatnog protokola Europskoj konvenciji o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine
za
Prijedlog odluke o razrješenju/imenovanju članice/predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
za
Prijedlog odluke o razrješenju dijela/imenovanju dijela članova upravnog vijeća Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata
za
Prijedlog višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.
suzdržani
Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu
nismo se uključili
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020. godinu
nismo se uključili
Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva
nismo se uključili
Izbor, imenovanja i razrješenja
za