Loading Događaji

Amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

21.04.2023. Cijeli dan

Amandman 1

Na članak 4. 

Članak 8 mijenja se i glasi: 

Tko se na javnom mjestu kocka ili tko mami druge na kocku ili tko omogućava kockanje ili reklamira kockanje na javnom mjestu, sredstvima javnog priopćavanja ili bilo koji drugi način koji je dostupan maloljetnicima kaznit će se kaznom od 700,00 eura do 4.000,00 eura ili kaznom zatvora do 30 dana. 

Iza stavka 1 dodaje se stavak 2 koji glasi: 

U slučaju opetovanog činjenja prekršaja iz stavka 1 ovog članka, uz novčanu kaznu odnosno kaznu zatvora sud može propisati i mjere iz točke 2-4 st.1. čl.50 Prekršajnog zakona. 

Obrazloženje: 

Ovim amandmanom predlažemo potpunu zabranu reklamiranaj bilo koje vrste kockanja uključujući kladionice na javnim mjestima dostupnim maloljetnim osobama te povisujemo predviđene kazne. Razlog tomu je da je Hrvatska u vrhu EU po ovisnosti o kocki, te da je nužno zaštititi i građane ali posebno maloljetnike i djecu od kockanja, kao i promocije kockanja u bilo kojem obliku. Dodajemo i stavak koji omogućuje primjenu zaštitnih mjera iz članka 50 Zakona o prekršajima na pravnu osobu koja opetovano čini navedeni prekršaj. 

Amandman 2

Na članak 11. 

U članku 19. riječi “pijanoj osobi ili” – brišu se. 

Riječi “u iznosu od 20,00 do 100,00 eura” zamjenjuju se riječima “u iznosu od 700,00 do 4.000,00 eura” 

Iza stavka 1 dodaje se stavak 2 koji glasi: 

U slučaju opetovanog činjenja prekršaja iz stavka 1 ovog članka, uz novčanu kaznu odnosno kaznu zatvora sud može propisati i mjere iz točke 2-4 st.1. Čl.50. Prekršajnog zakona. 

Obrazloženje:

Ovim amandmanom predlažemo da se kazne za prodaju alkohola maloljetnim osobama povećaju kako bi se otežala dostupnost alkohola maloljetnim osobama te kako bi se na prodavače utjecalo odvraćajući i stavljanju dodatnih financijskih reprekusija za kršenje ovog važnog prekršaja.  Osim toga, smatramo da je neefikasno ostaviti na prodavačima procjenu “pijanosti” neke osobe te ovakva odredba unosi konfuziju i vrlo široku mogućnost interpretacije koja može rezultirati diskriminatornim praksama ili/i riziku od trpljenja nepravde.  Uz navedeno, dodajemo stavak kojim se osigurava da u slučaju recidiva odnosno opetovanog činjenja prekršaja, sud osim navedene kazne primijeni i zaštitne mjere koje uključuju zabranu obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti, zabranu obavljanja djelatnosti pravnoj osobi, zabranu stjecanja dozvola, koncesija, ovlasti ili subvencija. 

Amandman 3 

Na članak 9. 

U članku 17. riječi “državne organe odnosno” – brišu se. 

Obrazloženje: 

Ovim amandmanom onemogućava se primjena kažnjavanja osoba koje vrijeđaju političke dužnosnike. Političke se funkcije  ne mogu se i ne smiju štiti u jednakoj mjeri kao primjerice službene osobe jer kao što je i Europski sud za ljudska prava u velikom broju presuda rekao: političari moraju imati tvrđu kožu (thicker skin) odnosno pravo na slobodu izražavanja građana spram političara uključuje i vrijeđanje. Tako je primjerice kažnjavanje građanina koji je Haidera nazvao idiotom smatrano kršenjem prava na slobodu izražavanja jer se radi o političaru i građani imaju i na takav način dakle i uvredama pravo iznositi svoj politički stav. Zato je nužno razdvojiti dužnosnike političare od ostalih službenih osoba u ovom članku.