Loading Događaji

Amandmani na prijedlog državnog proračuna za 2024.

25.12.2023. Cijeli dan

Amandman 1

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, u Posebnom dijelu, u razdjelu Ministarstvo unutarnjih poslova pozicija A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, iznos od 1.592.700 eura, povećava se na iznos od 2.592.700 eura. 

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545072 DUHOVNA SKRB skrb u sklopu proračuna Ministarstva obrane smanjiti sa 1.665.200 eura na 665.200 eura. 

Obrazloženje: Proračun Hrvatske gorske službe spašavanja stagnira od godine do godine usprkos činjenici da se radi o jednoj od ključnih službi u Republici Hrvatskoj kojima su troškovi rasli u inflaciji kao i svima drugima, kao i potrebe za njihovim angažmanom. S druge strane, duhovna skrb u Ministarstvu obrane trebala bi biti besplatna, odnosno pokrivena kroz druga proračunska davanja vjerskim zajednicama. 

Amandman 2

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija A879008 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (u razdjelu Ministarstvo unutarnjih poslova), iznos od 3.783.000 eura povećava se na iznos od 13.783.000 eura.

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (korisnik Ministarstvo unutarnjih poslova) smanjiti s 927.969. 800 eura na 917.969.800 eura.

Obrazloženje: U Republici Hrvatskoj sustav civilne zaštite godinama je zanemarivan što je dovelo de facto do njegovog urušavanja. S druge strane, sigurnosni izazovi sve više su vezani uz klimatske promjene i različite elementarne nepogode za koje Republika Hrvatska nema spreman sustav odgovora već te poslove dodjeljuje oružanim snagama ili drugim dionicima koji nisu trenirani za te izazove. Koncept domovinske sigurnosti pokazao se neučinkovit u odgovoru na korona krizu, potres u Zagrebu i okolici te je potrebno krenuti graditi snažan sustav civilne zaštite. Predlažemo da se dio sredstava već rezerviran unutar MUP-a preusmjeri u sustav civilne zaštite, te da se posebno ojačaju kapaciteti za investiranje u prilagodbu na klimatske promjene, sustave ranog upozorenja i jačanje sposobnosti sustava za brz odgovor na poplave, razorne oluje i požare. 

Amandman 3

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, Posebnom dijelu korisnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, otvara se nova aktivnost TEČAJ HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANCE U RH i iznosi 300.000 eura.

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545072 DUHOVNA SKRB u sklopu proračuna Ministarstva obrane smanjiti sa 1.665.200 eura na 1.365.200 eura. 

Obrazloženje: Zbog sve većeg broja tražitelja međunarodne zaštite, osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i osoba sa privremenom zaštitom, kao i broja stranih radnika u Hrvatskoj ovim amandmanom predlažemo da se sustavno uvedu tečajevi hrvatskog jezika za strance radi lakše i kvalitetnije integracije u naše društvo.

Amandman 4

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, Posebnom dijelu korisnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, otvara se nova aktivnost UVOĐENJE GRAĐANSKOG ODGOJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U RH s iznosom 3.000.000 eura.

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju 03040 SVEUČILIŠTE OBRANE I SIGURNOSTI DR. FRANJO TUĐMAN smanjiti s 3.583.516 eura na 583.516 eura.

Obrazloženje: Ovim amandmanom osigurati će se početak procesa uvođenja građanskog odgoja u osnovne i srednje škole u RH.

Amandman 5

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, u Posebnom dijelu, pozicija K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM, (korisnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), iznos od 437.600 eura povećava se na iznos 6.600.000 eura.

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545066 NATO misije i operacije (korisnik: Ministarstvo obrane) smanjiti s

  1. 625.007 eura na 16.462.607 eura.

Obrazloženje: Držimo da je politika subvencija i državnih jamstava za stambene kredite bila pogrešna jer doprinosi povećanju cijena nekretnina i nije dostupna za sve građane koji imaju potrebu za rješavanjem stambenog pitanja. Dovela je do toga da je Hrvatska prošle godine imala najveću stopu rasta cijena m2 stana za prodaju u cijeloj EU.  Iz tog razloga predlaže se povećanje sredstava za jačanje stambenog fonda stanovima koji bi se davali u javni najam po kriterijima priuštivog stanovanja.  

Amandman 6

U Prijedlogu proračuna za 2024. godinu u Posebnom dijelu, na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, dijelu koji se odnosi na osnovnoškolsko obrazovanje dodaje se kapitalni projekt Dogradnja osnovne škole u Pazinu u iznosu od 2.500.000 eura. 

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A621185 Potpora Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu smanjiti sa 5.174.258 eura na 2.674.258 eura. 

Obrazloženje: 

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin djeluje u 10 školskih objekata na području osam jedinica lokalne samouprave središnje Istre. Ovo nije “optimalna škola između 16-20 ili 32 razredna odjela”  kako navode pedagoški standardi, već škola s čak 91 razrednim odjelom (76 redovnih, 4 kombinirana, 2 posebna, 9 glazbeni odjel). U toj ustanovi upisano je 1273 učenika i učenica te njih još 104 u Glazbenom odjelu. 

Ima 784 učenika putnika koji u škole dolaze s 18 dnevnih autobusnih linija koje dnevno prijeđu 1970 km, a koje se svake školske godine organiziraju u suradnji sa školom. Izračun raspodjele decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo ne prepoznaje djecu putnike. Prošle školske godine isplaćivali su 87% svih DEC sredstava, a ove godine taj se je iznos popeo na 102% svih DEC sredstava, a škola još mora platiti i režije, grijanje, materijal itd. Osnovna škola u Pazinu je, dakle, škola u nepovoljnom položaju s otežanim uvjetima rada u kojoj je ravnatelj de facto tehnički direktor koji jedva stigne skrbiti o objektima, kotlovnicama i kuhinjama, a broj kadrova manji je od minimum propisanih pedagoškim standardom, o čemu je Grad Pazin poslao već niz dopisa Ministarstvu. 

I na sve to – pazinska matična škola bila je škola u dvije smjene do školske godine 2014/2015., kad su samoinicijativno, želeći olakšati živote roditeljima i djeci, pregradili hodnike i osigurali izvođenje nastave u jednoj smjeni. Pregrađeni prostori su privremeni i ne zadovoljavaju pedagoške standarde, a škola je na rubu da ponovo postane dvosmjenska jer nema uvjete za otvaranje još jednog razreda (što se može dogoditi), kao ni za cjelodnevnu nastavu jer neće biti moguće zadovoljiti izvođenje nastave izbornih predmeta. U protekle dvije godine izradili su projekt dogradnje Matične škole s planom prijave na NPOO natječaj za dogradnju škola, međutim kako u praksi nisu dvosmjenska škola, bez obzira što ne ispunjavaju standarde za jednosmjensku nastavu, na taj se natječaj ne mogu prijaviti!  Time su zapravo kažnjeni za poduzetnost u privremenom rješavanju problema dvosmjenske nastave. Smatramo da je zadatak državnog proračuna da u prvom redu financira potrebe javnog obrazovanja i to ustanova koje su osnovane od strane JL(R)S-ova i države, a tek podredno kada su pokrivene sve potrebe obrazovno znanstvenih ustanova javnog sektora, može financirati i one koji su osnivači subjekti privatnog prava kao što je i slučaj s Hrvatskim katoličkim sveučilištem kojem je osnivač Zagrebačka nadbiskupija – Nadbiskupski duhovni stol.

Amandman 7

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI (korisnik Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) iznos od 404.141 eura povećava se na iznos 1.404.141 eura.

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 29.406.919 eura na 28.406.919 eura.

Obrazloženje: Sredstva za borbu protiv nasilja u obitelji kao i provedbu Istanbulske konvencije su minorna u odnosu na veličinu i značaj problema za žrtve nasilja i društvo u cjelini. Stoga kao i svake godine predlažemo povećanje proračuna za borbu protiv nasilja u obitelji. 

Amandman 8

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A761076 STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI (korisnik Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje) iznos od 759.341 eura povećava se na iznos 2.759.341 eura.

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA i ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 28.406.919 eura na 26.406.919 eura.

Obrazloženje: Hrvatska se obvezala na provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija), ali nije izdvojila značajnija sredstva za njezinu provedbu, uključujući servise za žene (SOS telefoni i skloništa), te posebice stambeno zbrinjavanje žena i djece nakon izlaska iz nasilja (jer nema dovoljno skloništa) ili nakon izlaska iz skloništa.

Amandman 9

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, Posebnom dijelu, unutar pozicije A565010 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE otvoriti novu stavku RESTAURACIJA  HRVATSKIH  KLASIČNIH  DUGOMETRAŽNIH  FILMOVA  NA CELULOIDNOJ TRACI u iznosu od 2.000.000 eura.

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE (korisnik Ministarstvo obrane) smanjiti s 29.406.919 eura na 27.406.919 eura. 

Obrazloženje: I ove godine ponovno upozoravamo na činjenicu da hrvatski klasični film na celuloidnoj traci, zbog kemijskih procesa, nepovratno, nepopravljivo i zauvijek nestaje. Naglasili smo i ponovno to činimo da tempom restauracije od 2 cjelovečernja igrana filma godišnje, sigurno je uništenje velikog dijela vrijedne hrvatske filmske baštine. Javne apele upućuju godinama mnogi filmski autori i kulturni djelatnici. Potrebna je hitna restauracija, kako bi se tek onda restaurirani filmovi mogli i digitalizirati. Treba naglasiti da su sve zemlje u okruženju, o zemljama EU da ne govorimo, restaurirale i zaštitile svoj filmski fond, jedino Hrvatska ne. Ponovno snažno apeliramo da se hitno pristupi restauraciji kako ne bismo nepovratno izgubili vrijednu filmsku baštinu. Ukoliko se ne daju sredstva ove godine, sljedeće će za neke filmove sigurno biti prekasno.

Amandman 10

U Prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, Posebnom dijelu, predlaže se pozicija A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (korisnik: DORH) povećati sa 3.775.046 eura na 6.775.046 eura. 

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE smanjiti s 27.793.407 eura na 24.793.407 eura.

Obrazloženje: Mnogo smo puta upozoravali da je DORH financijski podkapacitiran i da je kroz godine to rezultiralo ozbiljnim odljevom kadra, nezadovoljstvom djelatnika te nemogućnošću (tehničkom i svakom drugom) kvalitetnog obavljanja poslova što se dobro vidi i u padu ključnog dokaza u slučaju Agrokor. Podfinanciranje DORH-a moglo bi Republiku Hrvatsku koštati neusporedivo više u slučaju gubitka arbitraža, posebno primjerice u slučaju Agrokora. Iz tog razloga smatramo primjerenim da se povećaju sredstva za rad DORH-a i to kao 100% povećanje sredstava upravo na poziciji progona počinitelja kaznenih djela i zaštite imovine RH.

Amandman 11

U prijedlogu državnog proračuna za 2024. godinu, Posebnom dijelu, pozicija A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA povećava se sa 4.895.129 eura na 8.895.129 eura. 

Sukladno članku 41. Zakona o proračunu u Prijedlogu državnog proračuna predlaže se poziciju 032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE smanjiti s 27.793.407 eura na 23.793.407 eura. 

Obrazloženje: Kao i u prethodnom amandmanu smatramo da je nužno ozbiljno povećati sredstava za rad USKOK-a, gdje se ove godine primjerice nitko nije javio za ravnatelja što također govori o uništavanju te institucije unutar DORH-a. Financijsko potkapacitiranje institucija kaznenog progona za rezultat ima neadekvatnu i neučinkovitu borbu protiv korupcije, što samo odgovara onima koji su u korupciji ogrezli. Stoga tražimo da se u 100% iznosu poveća stavka za suzbijanje korupcije, a smanji na poziciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Uvjereni smo da bi puno više Hrvata dolazilo živjeti u RH, a manje odlazilo kada bi Hrvatska efikasno suzbijala korupciju.