Loading Događaji

Amandmani na konačni prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

06.06.2022. Cijeli dan

Amandman 1

Stavak (1) članka 14 mijenja se i glasi:

  • Iznimno od članka 13 visoko učilište može i samostalno provoditi postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu upisa na diplomske, poslijediplomske i studije na stranim jezicima

Obrazloženje:

Navedenom formulacijom jasnije se ističe da postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu upisa na diplomske, poslijediplomske i studije na stranim jezicima mogu provoditi agencija nadležna za znanost i visoko obrazovanje i visoka učilišta, pri čemu u slučaju izbora druge navedene opcije kandidat nije dužan postupak započinjati podnošenjem zahtjeva agenciji nadležnoj za znanost i visoko obrazovanje.

Amandman 2

U članku 14 stavak (2) briše se, a stavak (3) postaje stavak (2).

Obrazloženje:

Ako kandidat slijedom stavka (1) članka 14 optira da se u postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu upisa na diplomske, poslijediplomske i studije na stranim jezicima obrati izravno visokom učilištu na kojem želi nastaviti obrazovanje, onda nema potrebe za primjenom članka 13 ovog zakona.