Loading Događaji

Amandmani na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini

09.03.2023. Cijeli dan

Amandman na članak 2.

U čl. 57 koji se mijenja dodaje se stavak (7) koji glasi:

(7) ) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka ne primjenjuju se na prodajne objekte u kojima rade samo vlasnik trgovine i članovi njegove uže obitelji.  

Obrazloženje:

Cilj zabrane rada trgovačkih objekata nedjeljom je zaštiti radnike i radnice od pretjerane eksploatacije, te im osigurati slobodnu nedjelju. Primarni cilj je dakle zaštita onih koji primaju dohodak na osnovi nesamostalnog rada. Smatramo da bi predstavljalo pretjerano i nerazmjerno ograničenje kada bi se isto odnosilo i na one koji osiguravaju dohodak na osnovu samostalnog rada. Naime, država nema interes odnosno ne postoji ni javni interes da se ograničava samostalan rad na specifične dane: netko tko samostalno radi primjerice u obrtu mora imati slobodu sam sebi organizirati radno vrijeme i procijeniti kada mu je najpovoljnije i najisplativije raditi.