Loading Događaji

Amandmani na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

12.12.2022. Cijeli dan

Na temelju članka 196.  Poslovnika Hrvatskog sabora podnosimo sljedeće amandmane na

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br.425

Amandman 1

Na članak 6.

U članku 14. koji se mijenja:

Riječi koje se mijenjaju predloženim izmjenama postaju stavak (1).

Dodaje se stavak (2) koji glasi:

(2) Ministar nadležan za poslove viznog sustava propisati će kriterije po kojima Vlada donosi odluku iz stavka (1) ovog članka.

Obrazloženje:

U čl 6. kojim se mijenja čl. 14 navodi se kako Vlada odlukom može odrediti da državljani određenih trećih zemalja trebaju zrakoplovno-tranzitnu vizu. Ta odredba postojala je i u prijašnjoj verziji ovoga članka i jednako tako nije definirala u kojim to situacijama Vlada može svojom odlukom, dakle diskrecijom – naprosto tražiti od državljana treće zemlje da odjednom mora imati vizu i za tranzit. Zato predlažemo da se te situacije propišu pravilnikom.

Amandman 2

Na članak 10.

U članku 18. stavku (1) iza riječi “Republici Hrvatskoj” dodaju se riječi “a slabijeg je imovinskog statusa,”.

Obrazloženje:

U čl. 10. kojim se mijenja čl. 18 regulara se tzv. jamstveno pismo koje se može zatražiti od državljanina treće zemlje koji dolazi u privatni ili poslovni posjet. Namjera je da se teret troškova za eventualnu zlorabu boravka prebaci na građane ili pravne osobe iz RH koji su izdali jamstveno pismo. Držimo da takav načelan pristup nike u redu te da se jamstveno pismo može zatražiti samo za one osobe koje su slabijeg imovinog stanja. Sada kako je napisano, taj kriterij nije uzet u obzir.

Amandman 3

Na članak 23. 

U članku 23. kojim se mijenja članak 31., u stavku (3) riječ “mišljenja” mijenja se s riječi “mišljenje”. 

Riječi “i sigurnosno-obavještajne agencije koja su obvezujuća” – brišu se.

Obrazloženje: 

U čl. 23. kojim se mijenja čl. 31.,  propisuje se,  vezano za produljenje kratkotrajne vize, procedura po kojoj se mora pribaviti niz mišljenja od nadležnih tijela o mogućem produljenju vize. Jedno od tijela je i Sigurnosno-obavještajna agencija. Ne vidimo nikakav opravdani razlog zašto bi se za svako produljenje kratkotrajen vize o istome morala očitovati i SOA? To je pretjerano zatrpavanje SOA-e poslovima i pretjerano moguće zadiranje u privatnost svih osoba koje žele produžiti kratkotrajni boravak. Držimo da je dovoljno da MUP ustanovi da osoba koja traži produljenje nije povrijedila Zakone RH i nema potrebe za to, kao pravilo, uključivati SOA-u. Ista se može uključiti sukladno drugim zakonskim odredbama ako postoji osnova sumnje da osoba koja traži produljenje boravka može predstavljati prijetnju za nacionalnu sigurnost.

Amandman 4

Na članak 29.

Članak 29. – briše se.

Obrazloženje:

U čl. 29. dodaje se novi članak 37.a koji definira suradnju s tzv. vanjskim pružateljem usluge a kako bi isti sudjelovao u prikupljanju zahtjeva za izdavanje viza i baratao osobnim podacima, uključujući i one biometrijske, podnositelja zahtjeva. Ovu odredbu držimo iznimno problematičnom jer predviđa da nedefinirani tzv. “Vanjski pružatelji usluga” odrađuju posao Ministarstva vanjskih poslova. Još je gore što ovako napisan članak ne isključuje da te poslove od iznimnog javnog interesa se prebacuju privatnim tvrtkama koje će tada baratati i osjetljivim osobnim podacima. Držimo ovu izmjenu potpuno neprihvatljivom i tražimo brisanje ovog članka.