Loading Događaji

Amandmani na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

12.12.2022. Cijeli dan

Na temelju članka 196.  Poslovnika Hrvatskog sabora podnosimo sljedeće amandmane na

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424 

Amandman 1

Na članak 26.

U članku 40. dodan je stavak 2 koji glasi:

(2)Radi osiguranja poštivanja vladavine prava i ljudskih prava pri zaštiti državne granice, djelatnici policije i ministarstva unutarnjih poslova, dužni su u potpunosti surađivati s Nezavisnim mehanizmom nadzora postupanja policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području nezakonitih migracija i međunarodne zaštite.

Obrazloženje:

Ovim amandmanom u predmetni Zakon uvodi se Nezavisni mehanizam nadzora i obaveza djelatnika policije i MUP-a da sa istim surađuju i ne ometaju njegov rad.

Amandman 2

Na članak 27.

U članku 42. koji se mijenja dodaje se  točka 3. koja glasi:

„3. odbija surađivati sa, ili ometa rad Nezavisnog mehanizma nadzora postupanja policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u području nezakonitih migracija i međunarodne zaštite.“

Obrazloženje:

Ovim amandmanom propisuju se kazne za fizičke osobe koje odbijaju surađivati sa, ili ometaju rad Nezavisnog mehanizma nadzora.