Loading Događaji

Amandman na Zakon o parničnom postupku

13.12.2023. Cijeli dan

Amandman 1. 

Na članak 4.

U članku 292.a iza stavka (6) dodaju se novi stavci (7), (8), (9), i (10) koji glase:

(7) „Prilikom izrade plana upravljanja postupkom, a osobito pri određivanju rokova i ročišta, sud će obraćati osobitu pažnju na potrebu hitnog rješavanja spora u postupcima radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (uz istovremeni prijenos imovine) te u drugim postupcima za koje je to ovim ili drugim zakonom propisano.

(8) U postupku u parnicama radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (uz istovremeni prijenos imovine) te u drugim postupcima za koje je to ovim ili drugim zakonom propisano rok za odgovor na tužbu je 15 dana.

(9) U sporovima radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (uz istovremeni prijenos imovine) te u drugim postupcima za koje je to ovim ili drugim zakonom propisano, ako zakonom nije određen kraći rok, ročište za glavnu raspravu mora se održati u roku od trideset dana od dana primitka odgovora na tužbu.

(10) U postupku u parnicama radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (uz istovremeni prijenos imovine) te u drugim postupcima za koje je to ovim ili drugim zakonom propisano postupak pred prvostupanjskim sudom mora se okončati u roku od šest mjeseci od dana podnošenja tužbe.

(11) U postupku radi izmjene, raskida, utvrđenja ništetnim i poništenja ugovora o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (uz istovremeni prijenos imovine) te u drugim postupcima za koje je to ovim ili drugim zakonom propisano drugostupanjski je sud dužan donijeti odluku o žalbi podnesenoj protiv odluke prvostupanjskog suda u roku od trideset dana od dana primitka žalbe.”

Obrazloženje:

Propisivanje hitnog rješavanja sporova oko ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju nije dovoljno jer samo oznaka “hitno” znamo da u praksi ne znači gotovo ništa.  Stranke koje dižu tužbu za raskid ugovora su u pravilu starije osobe koje često niti ne dožive okončanje spora i za to vrijeme gotovo u pravilu žive u neljudskim uvjetima. Zato se snažno zalažemo za precizno određivanje rokova hitnog postupka, Propisani rokovi su konkretnija obaveza i garancija oštećenim građanima, nego da bude propisana samo “hitnost” postupanja.