Loading Događaji

Amandman na Zakon o inkluzivnom dodatku

12.12.2023. Cijeli dan

Amandman 1. 

Članak 11. 

Dodaje se stavak 4. koji glasi:  „Iznos inkluzivnog dodatka usklađuje se jednom godišnje uzimajući u obzir inflaciju i kretanje plaća.“

Obrazloženje: 

Ovim amandmanom jasno propisujemo da se inkluzivni dodatak usklađuje tj. povećava na godišnjoj razini kako bi pratio stopu inflacije. Ovom odredbom želimo izbjeći da se prava osoba s invaliditetom godinama ne povećavaju ili se povećavaju pred izbore. 

Sandra Benčić,
Klub zastupnika Možemo!