Loading Događaji

Amandman na Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Države Izraela o suradnji u području javne sigurnosti

24.03.2023. Cijeli dan

Iza članka 3. ovog Zakona dodaje se članak 3a. koji glasi: 

Članak 3a.

Prilikom provedbe aktivnosti vezanih za nabavu oprema i usluga iz ovog Sporazuma, nadležno tijelo iz članka 3.ovoga Zakona, dužno je prije nabave opreme i usluga napraviti procjenu učinaka uporabe opreme i usluga u odnosu na  poštivanje ljudskih prava građana i provesti test razmjernosti legitimnog interesa kojim se definira pod kojim uvjetima vezanim za poštivanje ljudskih prava se pojedina oprema i usluge mogu koristiti u Republici Hrvatskoj.

Obrazloženje:

Članak 4. Sporazuma predviđa i aktivnosti vezane za nabavu opreme i usluga koja se odnosi na niz područja suradnje uključujući i suradnju na području javne sigurnosti za vrijeme javnih događaja velikih okupljanja, obavještajni rad u području javne sigurnosti i sl.  

Opće je poznato da država Izrael razvija visoko sofisticiranu tehnologiju iz područja sigurnosti a koja, ukoliko nije adekvatno regulirana nacionalnim zakonskim okvirom, može dovesti do ozbiljnih povreda ljudskih prava i zlouporabe. Takvih primjera je već bilo u nizu zemalja koje su koristile navedeno tehnologiju, uključujući i u članicama Europske Unije. Zbog toga, ovim amandmanom osigurati ćemo da se za svaku primjenu opreme nabavljene kroz ovaj sporazum napravi test razmjernosti koji bi osigurao da će se oprema koristiti s punom pažnjom na moguća ograničenja ljudskih prava građana, te će se time oprema primjenjivati samo u strogo propisanim uvjetima.