Loading Događaji

Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o tržištu električne energije

06.07.2023. Cijeli dan

Amandman 1. 

Članak 2. 

U članku 26. stavak 1. iza riječi „koja djeluje na temelju zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija“ dodaju se riječi “ili na temelju zakona o zadrugama“.

Obrazloženje:

Definicijom da su energetske zajednice građana pravne osobe koje djeluju na temelju zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija, isključuje se zadruga kao prihvatljiv pravni oblik, a upravo su zadruge pravne osobe koje u cijelosti ispunjavaju uvjete postavljene definicijom energetskih zajednica građana prema Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (npr. po Zakonu o zadrugama glasačka prava u zadruzi su prema načelu jedan član = jedan glas).

Ovim jednostavnim dodatkom koji omogućuje odabir zadruge kao pravnog oblika koji je prihvatljiv za energetske zajednice građana značajno će se povećati vjerojatnost uspješnog osnivanja i rasta u Hrvatskoj, jer u Hrvatskoj već postoji niz zadruga koje su spremne učiniti prve korake i registrirati se kao energetske zajednice građana. 

Napominjemo da je obrazloženje nadležnog ministarstva u postupku e-savjetovanja o osnivačima kao isključivo fizičkim osobama kao i svrsi zadruge kao isključivo profitne organizacije je pravno potpuno netočno.