Loading Događaji

Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima

15.03.2023. Cijeli dan

Amandman 1

Članak 3.

Članak 78. mijenja se i glasi:

Članak 78.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta koji se primjenjuje na sljedeći način:

  • od 1. travnja 2023. koeficjent iznosi 1.4
  • od 1. siječnja 2024. koeficjent iznosi 1.6
  • od 1. siječnja 2025. koeficjent iznosi 1.8.

Obrazloženje:

Plaćanje doprinosa profesionalnim samostalnim umjetnicima iz proračuna Republike Hrvatske je mjera poticanja umjetničkog i kulturnog stvaranja. Za dobivanje statusa profesionalnog samostalnog umjetnika potrebno je zadovoljiti visoke umjetničke kriterije koje propisuje Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika i svakih pet godina moraju proći reviziju svog umjetničkog djelovanja, dakle, njihovo umjetničko stvaralaštvo i profesionalno javno djelovanje predstavlja, kao što Zakon kaže, zamjetan doprinos hrvatsko kulturi i umjetnosti.

Činjenica je da su samostalni umjetnici držani na antirecesijskim mjerama iz 2009. s koeficijentom 0,8, dakle, punih 13 godina. Sada se ta velika nepravda ispravlja na način da se vraća predrecesijski koeficijent 1,2. No, koeficijent 1,2 je bio nedostatan i premalen i 2009., a kamoli danas u uvjetima inflacije i porasta cijena.

Zbog toga predlažemo da se osigura povećanje koeficijenata na 1.4 od 1. travnja 2023. godine, zatim u 2024. da se poveća na 1.6, te 2025. na 1.8.  Na taj način bi se profesionalni samostalni umjetnici konačno izjednačili s koeficijentom umjetnika zaposlenih u javnim kulturnim  ustanovama  Republike Hrvatske.  Smatramo da je postupno povećanje kroz više godina realno moguće i dosežljivo za proračun Republike Hrvatske.

Umjetnost i kultura su nacionalni identitet Hrvatske. Najviši dosezi hrvatskog umjetničkog stvaralaštva upisani su u svjetsku povijest umjetnosti i kulture. Naša je dužnost da osiguramo dostojne uvjete rada umjetnicima, da ostanu djelovati u Republici Hrvatskoj, te da ne odlaze u druga, isplativija zanimanja izvan umjetničkog kruga.

Izjednačavanje s koeficijentom njihovih kolegica i kolega zaposlenih u javnim kulturnim ustanovama svakako je jedan od potrebnih koraka za stvaranje dostojnih uvjeta za poticanje umjetničkog stvaralaštva.