Loading Događaji

Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

05.07.2023. Cijeli dan

Amandman 1. 

Članak 29.

U članku 45. stavak 7. mijenja se i glasi:

„(7) Iznimno, važenje rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se nakon isteka roka od dvije godine na zahtjev korisnika produljiti sve dok traju razlozi zbog kojih je rješenje doneseno.“

Obrazloženje:

Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji čija potpisnica je i Hrvatska,  u članku 20. stavku 1. kaže: “Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi žrtvama osigurale pristup uslugama koje olakšavaju njihov oporavak od nasilja.” Jedna od najvažnijih mjera je i stambeno zbrinjavanje i smatramo neophodnim da se rok produlji sve dok traju razlozi zbog kojih je rješenje i doneseno. Bez adekvatnog stambenog zbrinjavanja žrtve obiteljskog nasilja prisiljene su se vratiti zlostavljačima i time se omogućava nastavak nasilja koje ponekad dovodi i do najgoreg, do femicida. Treba napomenuti da je Hrvatska među tri najgore članice Europske unije po broju femicida i potrebno je učiniti sve da se taj neslavni rejting poboljša i da osiguramo uvjete žrtvama nasilja kako bi mogle započeti novi život i osnažiti se ekonomski te ostvariti dostojne uvjete života svojoj djeci i sebi. Produženje prava na stambeno zbrinjavanje nije potrebno dokazivati pred upravnim tijelima županije odnosno Grada Zagreba jer je u članku 45. stavku 7. ionako predviđeno svakih 12 mjeseci ili na zahtjev Središnjeg državnog ureda preispitivati pravo na stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja.