Loading Događaji

Amandman na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

07.12.2022. Cijeli dan

Amandman na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s konačnim prijedlogom zakona

Amandman 1

Na Članak 1.

U članku 1. kojim se mijenja članak 143. predloženi  stavci (4)  i (5) mijenjaju se i glase:

„(4)  Vlada Republike Hrvatske osigurava sredstva u  državnom proračunu, za svaku školsku godinu, za financiranje  prehrane za učenike osnovnih škola.

(5) Za svrhu iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske će odlukom utvrditi mjerila i  kriterije na temelju kojih se ostvaruje financiranje prehrane učenika osnovnih škola.“

Obrazloženje:

Ovim amandmanom osigurava se besplatna prehrana za učenike osnovnih škola temeljem odluke Sabora RH te se uspostavlja kao pravo svakog učenika/ice osnovnih škola koje je dio šireg prava na besplatno obrazovanje. Ovime se prevenira nesigurnost u planiranju financiranja školskih obroka od godine do godine koju bi generiralo odlučivanje Vlade na godišnjoj razini u sklopu planiranja proračuna.